Grubbenvorst Verenigt

MET “STICHTING GRUBBENVORST VERENIGT” SAMEN DE TOEKOMST IN
Het verenigingsleven kent vele uitdagingen die invloed hebben op de vitaliteit. Aanwas van nieuwe leden, inzet van vrijwilligers, invulling van bestuursfuncties, financiën, accommodaties en veranderende behoeften zijn onderwerpen waar verenigingen in meer of mindere mate geregeld mee te maken hebben. In Grubbenvorst is bij veel verenigingen en organisaties vastgesteld, dat de overtuiging bestaat, dat zij samen de uitdagingen beter aankunnen, dan alleen.

Deze gewenste samenwerking heeft op 11 maart jl. zijn beslag gekregen met de oprichting van “Stichting Grubbenvorst Verenigt”, waarin vooralsnog 24 organisaties participeren. Doel van de stichting is het bevorderen van de samenwerking tussen diverse organisaties op het gebied van onderwijs, cultuur, sport en historie, alsmede op sociaalmaatschappelijk vlak. Dit alles met behoud van de sterke positie en de eigen identiteit van de organisaties. De stichting zal daartoe de organisaties helpen en adviseren bij de hiervóór genoemde gemeenschappelijke problemen en daarmee een bijdrage leveren aan de gewenste bestendigheid ook in de toekomst.

De practische uitvoering is neergelegd bij een Stuurgroep en een viertal werkgroepen (Samenwerken, Vernieuwen, Accommodatie en Communicatie).

Beginpagina » Grubbenvorst Verenigt » Convenant en oprichting Stichting » Convenant en oprichting Stichting
   
Gemiddelde beoordeling  1 2 3 4 5fU moet inloggen om te stemmen
Werkgroepen-2.jpg
Werkgroepen-3.jpg
Werkgroepen-4 Comm.jpg
Presentatie werkgroep Comm.jpg
GV-Convenant WP.jpg
foto 04-03-2020.jpg
Toehoorders-1.jpg
Onthulling Bord Convenant.JPG
Ondertekening door Gemeente - Han Geurts.jpg
Start-up bijeenkomst.jpg
Werkgroepen-1.jpg
Werkgroepen-2.jpg
Werkgroepen-3.jpg
Werkgroepen-4 Comm.jpg
Presentatie werkgroep Comm.jpg
GV-Convenant WP.jpg
foto 04-03-2020.jpg
Toehoorders-1.jpg
Onthulling Bord Convenant.JPG
Ondertekening door Gemeente - Han Geurts.jpg
Start-up bijeenkomst.jpg
Werkgroepen-1.jpg
Werkgroepen-2.jpg

Hits: 360